01.

Rehabilitating old oil and gas fields, by our designed team fit-for-purpose skillset and expertise

02.

Prioritizing data acquisition requirements and maintaining a digital library of all available data.

03.

Taking over the baton to carry out the well projects, ensuring alignment between plans, expected results and execution.

04.

Extending the producing life of the well/reservoir by improving performance or providing access to stranded or additional hydrocarbon reserves.

05.

Producing optimization initiatives i.e. to plan and carry out, directly and through service partners all necessary operations (wells, facilities) 

Inovație în perfecționare, cu o puternică motivare pentru obținerea succesului

Reabilitarea zăcămintelor vechi de petrol și gaze, de către echipa noastră special structurată pe bază de
aptitudini și expertiză adecvate scopului propus

Prioritizarea cerințelor de achiziție a datelor și menținerea unei biblioteci digitale cu toate datele
disponibile.

Preluarea atribuțiilor pentru realizarea proiectelor de sondă, asigurând alinierea între planuri,
rezultatele așteptate și execuție.

Prelungirea duratei de producție a sondei/rezervorului prin îmbunătățirea performanțelor sau prin
oferirea accesului la rezerve de hidrocarburi neexploatate sau la rezerve de hidrocarburi suplimentare.

Inițiative de optimizare a producției, și anume prin planificarea și efectuarea, direct și prin intermediul
partenerilor de servicii, a tuturor operațiunilor necesare (sonde, instalații).

PRODUSE

Viața are nevoie de energie, iar noi știm să producem petrol și gaze într-un mod durabil

PETROL
 • Creșterea producției în 40 de zone industriale dezafectate de petrol și gaze (petrol nou din terenurile
  vechi)
 • Înlocuirea rezervelor pe baza datelor seismice și a noilor teste de producție
 • Restaurarea integrității complete a suprafețelor și optimizarea fluxurilor de lucru
 • Managementul evacuării apei

Certificat de atestare ANRM 2041/ 14.02.2019

Certificat de atestare ANRM 2693/24.03.2022

GAZ
 • Introducerea indicatorului de hidrocarburi de tip „pete luminoase” în fluxul economic
 • Recompletări adecvate
 • Soluții pentru desecare în funcție de modelul și comportamentul fiecărui rezervor
 • Restaurarea integrității complete a suprafețelor și optimizarea fluxurilor de lucru
 • GTP ca alternativă pentru valorificarea gazelor

Licența Nr. 2350/08.07.2020 având ca obiect activitatea de furnizare a gazelor naturale;

Licența Nr. 2435/25.11.2022 având ca obiect activitatea de exploatare a conductelor de alimentare din
amonte aferente producției de gaze naturale;

CO2
 • Cooperare cu Institutul GeoEcoMar în proiecte europene de captare a CO2.
ENERGIE
 • Studii de prefezabilitate pentru a permite producția într-un număr de 6 zăcăminte izolate de gaze

Licența Nr. 2232/30.07.2020 pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei
electrice în baza cărora Dacian efectuează revânzare pentru 20 de consumatori finali de energie
electrică;