COMPANIA DE RECICLARE A TERENURILOR INDUSTRIALE DEZAFECTATE

Obținem valoare prin reutilizarea durabilă a proprietăților industriale dezafectate. Aceasta include
eforturi de reducere a impactului asupra mediului, acordând prioritate reparării și renovării instalațiilor
existente față de realizarea unor noi lucrări de dezvoltare energointensive.

Punem în folosință tehnologia și ingeniozitatea umană pentru a prelungi durata de viață și domeniul de
aplicare a elementelor de care dispunem.

Creștem fluxul de numerar liber sustenabil și distribuțiile către acționari, pe termen lung, prin operațiuni
disciplinate, concentrându-ne în același timp asupra costurilor, eliminând pierderile din sistem și
urmărind creșterea eficienței.

Ne străduim să fim o companie energetică în care societatea are încredere, care este apreciată de
acționari și care este o sursă de inspirație pentru toți cei care lucrează la Dacian Petroleum.

Untitled design - 2022-05-17T133404.151
Regândim

îmbrățișăm schimbarea ca mod de a îmbunătăți continuu eficiența proceselor noastre fizice și a rețelei
generatoare de valoare

Untitled design - 2022-05-17T133425.777
Reabilităm

având un portofoliu extins de sonde neproductive, considerăm că este de datoria noastră să facem tot
posibilul pentru a restabili producția la cât mai multe dintre sondele închise.

Untitled design - 2022-05-17T133439.876
Reutilizăm

am achiziționat un portofoliu considerabil și divers de active. Unele dintre acestea pot fi reprofilate, de
ex., ca terenuri pentru ferme fotovoltaice sau rezervoare inactive epuizate pentru captarea CO2

COMPANIA

Idei Noi, Sonde Vechi

O echipă diversă, ai cărei membri împărtășesc o vastă experiență locală și valorile îmbunătățirii continue, ale inovației și ale dorinței de a reuși, prin prisma unui simț al priorității. Am format o echipă cu un set de competențe și expertiză adecvate scopului, care vizează reabilitarea vechilor zăcăminte de petrol și gaze.

Pentru noi, fundamentul pentru tot ceea ce genereaza valoare este un proces bine definit, în care diverse discipline se reunesc pentru o analiză aprofundată a datelor istorice și a datelor recent achiziționate, care duce la descoperirea oportunităților, planificarea proiectelor și execuție. Pe parcursul acestui proces de colaborare, salutăm și incurajam opinii curajoase și soluții neconvenționale.

Oportunități

Untitled design - 2022-05-20T122510.722
GAZ

O sursă de energie cu ardere mai curată și eficientă, gazele naturale joacă un rol crucial în
aprovizionarea cu energie a României. Ne angajăm să contribuim la independența energetică a României

Icons (7)
PETROL

România este prima țară din lume a cărei producție de petrol a fost înregistrată oficial în statisticile
internaționale în 1857. Suntem mândri de moștenirea locală pe care intenționăm să o continuam și la
care dorim să contribuim

Icons (8)
ENERGIE

Avem capacități instalate de conversie GTP și dorim să extindem în continuare acest segment al
activității noastre

Untitled design - 2022-05-20T122555.583
ENERGIE SOLARĂ

În calitate de furnizor de energie, dorim flexibilitate în ceea ce privește sursele de energie pe care le
folosim. Intenționăm să putem furniza energie regenerabilă, ecologică, pentru a completa gama noastră
actuală de energie

Untitled design - 2022-05-20T122611.342
CO2

Unele dintre terenurile noastre sunt situate în mod convenabil în apropierea unor emițători foarte mari
de CO2 și au caracteristici de rezervor ideale pentru a fi utilizate în proiecte de captare a CO2

DESPRE NOI

Sistem de management al performanței operaționale

Performanță

Concentrați pe îmbunătățirea performanței noastre în materie de sănătate, mediu și siguranță

Prioritate

Atenție optimizată asupra prevenirii incidentelor și impacturilor cu consecințe ridicate.

Implicare

Implicarea liderilor, a angajaților și a contractorilor pentru a construi și susține cultura noastră OE și
pentru a oferi performanță OE.

Planificare

Contribuție la proiectarea, gestionarea și asigurarea prezenței și eficacității măsurilor de protecție.